Čistilne naprave so za stavbe, ki proizvaja odpadke, kot del svojega procesa, običajno potrebne za čiščenje odpadne vode, da se zagotovi upoštevanje varnostnih ukrepov in predpisov o izpustu. Najprimernejši sistem za čiščenje odpadne vode so biološke čistilne naprave, ki bodo pomagale objektu preprečiti škodo za okolje, zdravje ljudi in proces ali izdelke v objektu, še posebej, če se odpadna voda ponovno uporablja. Prav tako bo objektu pomagalo omejiti visoke kazni, če se odpadna voda nepravilno odvaja v v okolje.

 čistilne naprave

Čistilne naprave so biološki sistemi za čiščenje odpadne vode, ki se običajno uporabljajo kot sekundarna metoda čiščenja odpadne vode, potem ko so se začetni večji onesnaževalci usedli in/ali filtrirali. Tako so lahko učinkovite in ekonomične tehnologije za razgradnjo in odstranjevanje organskih onesnaževalcev iz močno organsko obremenjenih odpadkov, kot so tisti, ki nastanejo v industriji pa tudi gospodinjstvih. Biološki sistem za čiščenje odpadne vode je tehnologija, ki za čiščenje vode uporablja predvsem bakterije, nekatere protozoe in morda druge posebne mikrobe. Ko ti mikroorganizmi razgradijo organska onesnaževala za hrano, se zlepijo, kar ustvari učinek flokulacije, ki omogoča, da se organske snovi usedejo iz raztopine. Tako nastane blato, ki ga je lažje upravljati, nato pa se iz njega odstrani voda in se odloži kot trden odpadek.

Čistilne naprave čistijo na več načinov in sicer aerobno, ko mikroorganizmi potrebujejo kisik za razgradnjo organske snovi na ogljikov dioksid in mikrobno biomaso. Pa tudi anaerobno, ko mikroorganizmi ne potrebujejo kisika za razgradnjo organskih snovi, pri čemer pogosto nastajajo metan, ogljikov dioksid in odvečna biomasa.

Organska onesnaževala, ki jih ti mikroorganizmi razgradijo, se pogosto merijo z biološko potrebo po kisiku, ki se nanaša na količino raztopljenega kisika, ki ga potrebujejo aerobni organizmi za razgradnjo organske snovi na manjše molekule. Visoke ravni tega kažejo na povišano koncentracijo biorazgradljivega materiala v odpadni vodi in so lahko posledica vnosa onesnaževal, kot so industrijski izpusti, gospodinjski fekalni odpadki ali odtok gnojil.

Ko so ravni onesnaževal povišane, lahko zmanjša količino kisika, ki ga drugi vodni organizmi potrebujejo za življenje, kar povzroči cvetenje alg, pogin rib in škodljive spremembe v vodnem ekosistemu, kamor se odvaja odpadna voda. Zato potrebujemo čistilne naprave, da se to prepreči.